Uwaga Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest PGDUO Magdalena Pec. z siedzibą Owadów 24B 26-332 Sławno NIP 7681605623, REGON 101857426

W sprawach dotyczących twoich danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie możesz sięz nami skontaktować w następujący sposób:e -mail: iod@puregreen.pl; telefonicznie: +48 44 7111510; listownie na nasz adres j.w

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również "RODO") Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że:

 1. dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do wykonania czynności kontaktowychw sprawie zamówień, zakupu i dostawy towarów i usług , transakcji handlowych, wystawienia dokumentu zakupu/sprzedaży, rozliczeń finansowych związanych z profilemi zakresem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
 2. dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organom państwowym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
 3. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej chyba że przepisy prawa i umowy międzynarodowe na to pozwalają;
 4. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami, o których mowaw poszczególnych ustawach regulujących zakres działalności gospodarczej firmy "PUREGREEN" S.C.,5. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. dane osoby, której dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.